15.04.2024

Hüdroisolatsiooni paigaldus

Hüdroisolatsioon on terviklik süsteem ja selle all tuleb silmas pidada mitmeid abinõusid, mis takistavad vee kahjustavat sissetungi hoone konstruktsiooni. Hüdroisolatsioon koosneb ühest või mitmest isolatsioonikihist, moodustades uue konstruktsioonielemendina vee eest kaitsva pinnakihi.

Vee mõju konstruktsioonile võib jagada kolmeks:
  1. Pinnaseniiskus
  2. Mittesurveline vesi
  3. Surveline vesi
Lisaks peab hüdroisolatsioon omama veel järgmiseid omadusi millest saate lugeda alljärgnevas artiklis.

Oma hoone vundamendi hüdroisolatsiooni üle vaatamiseks ning parendamiseks võtke meie ühendust siit.


Hüdroisolatsiooni vajalikud omadused


Lisaks eelnimetatud ülesannetele peab hüdroisolatsioon omama veel järgmisi omadusi:

  • olema keemilise püsivusega ehk kaitsma keeemiliselt agressiivse vee eest; 
  • olema keemiliselt püsiv kasutatavate teiste ehitusmaterjalide suhtes; 
  • olema ultraviolettkiirguskindel; 
  • olema vastupidav temperatuuri kõikumise suhtes; 
  • olema mehhaaniliselt tugev hüdroisolatsioonikihti katvate kattematerjalide suhtes; 
  • olema mehhaaniliselt tugev pinnase surve ja dünaamiliste liikumiste suhtes.

Pinnaseniiskus

Pinnaseniiskus on pinnases esinev vesi. Pinnaseniiskusest saab ainult sel juhul rääkida, kui hoone alune ning ümberringi on vett mittesiduva materjaliga (liiv, kruus) täidetud. Eelduseks on , et vett mittesiduva materjaliga täidetud pinnas laseb vett hästi kiiresti läbi kuni põhjaveeni välja. Tähtis on, et sellises pinnases ei jääks vesi suuremate sademete puhul seisma. Selleks on vajalik pinnase vee läbilaskevõimet vähemalt 0,01 cm/s.

Mittesurveline vesi

Mittesurveline vesi on tilk- või vedelal kujul olev vesi, mis ei tekita pinnale hüdrostaatilist rõhku. Reeglina on vettsiduva pinnase puhul alati tegemist mittesurvelise veega. Mittesurvelise vee eelduseks on ka toimiv drenaaž. Kui ümber hoone aga puudub drenaaž, siis tänu pinnase veesiduvusele tekib vundamendi allosasse vee hüdrostaatiline surve ning tegemist on juba survelise veega. 

Surveline vesi

Survelise veega on tegemist siis, kui vesi jääb osaliselt või ajutiselt vundamendi küljele seisma või asub hoone alaosa põhjavees. Vesi tekitab hüdrostaatilist survet.

Hüdroisolatsiooni paigaldamine

Isoleeritavad pinnad peavad olema avatud. Tehnilisi probleeme võivad tekitada juurdeehitised, trepid, jms.
Kõik läbiviigud, vuugid ja liited tuleb veekindlalt tihendada. Selleks, et hüdroisolatsioon pinnale kanda, tuleb isoleeritav välispind täielikult lahti kaevata. Samuti peab olema piisav liikumisruum paigaldajale.
Pind tuleb puhastada. Puhastamiseks ei sobi veega töötlemine, kuna see viib naket halvendavaid sooli pinna sisemusse. Naket halvendavad osad tuleb aluspinnalt eemaldada. Müüritis peab olema korrektselt vuugitud. Lahtised kivid eemaldada, augud uuesti plommida. 
Vanade hüdroisolatsioonikatete puhul tuleb kontrollida nende naket aluspinnaga ning nende sobivust uue kattega.
Hüdroisolatsioonitöid ei tohi läbi viia alla +5C. See kehtib nii õhu kui ka aluspinna kohta. Vältima peab sademeid, vett.

Veel lugemist

Multipur OÜ

${item.title}
Privaatsustingmused Kasutustingimused
Oma veebilehel kasutame küpsiseid. Küpsised aitavad analüüsida veebiliiklust ning annavad meile statistilist teavet.

${item.title}